Hoe werkt het?

Om deel te nemen aan het Best Practice Project doorlopen jullie als VSV / IGO de onderstaande stappen.

Stap 1

Het VSV-IGO (bestuur) besluit welke van de projecten ze wil implementeren.

Stap 3

Elke werkgroep krijgt kosteloos een projectleider vanuit het Best Practice Project coördinatieteam.

Stap 2

Er wordt een werkgroep opgericht (of het project wordt ondergebracht bij een al bestaande werkgroep).

Stap 4

De werkgroep en de projectleider gaan samen aan de slag met het project, de looptijd is zes maanden.

Onderzoek

Gelijktijdig loopt in elk project een implementatieonderzoek.

Dit onderzoek is zo min mogelijk belastend, werkgroep leden vullen wekelijks een kort vragenlijstje in per app, werkgroep bijeenkomsten worden tevens gebruikt om te reflecteren en het implementatieproces bij te sturen.


“Verrassend hoeveel we binnen korte tijd samen hebben kunnen bereiken.”
– Anoniem, verloskundige


Hoe kun je als VSV / IGO deelnemen?

Als jouw VSV of IGO geïnteresseerd is in deelname kun je het contactformulier op de contactpagina invullen.

We horen graag van je met wie we contact op kunnen nemen voor een vrijblijvend verkennend gesprek. Eventuele vragen kun je ook via dit formulier stellen.


Hoeveel projecten kun je gaan implementeren?

VSV’s en IGO’s kunnen meedoen met twee projecten. Sommige projecten hebben mogelijk een langere voorbereidings- en pilotfase nodig dan anderen.

Jullie kunnen dus overwegen in te schrijven voor de derde én de vierde tranche (start januari 2021) en zo 12 maanden kosteloze begeleiding krijgen voor twee projecten of één langer lopend project.


Wanneer willen jullie van start met het project?

Vanwege de coronacrisis heeft ZonMw meer speling gegeven in de beslis- en oplevertermijnen. Daardoor is de deadline van 31 maart verschoven naar na de zomer van 2020.

Jullie kunnen dus rustig nadenken en besluiten om bijvoorbeeld in september te starten met het project.

Er zijn twee globale startmomenten: september/oktober 2020 en januari 2021. Meld je VSV daarom voor eind september en/of voor eind december bij ons aan.