Presentatie uitkomsten

Op 5 april 2022 hebben we met de projectgroep onze resultaten uit het onderzoek gepresenteerd aan de landelijke beleidsmakers. Naast het presenteren van onze uitkomsten hebben we ook de landelijke vraagstukken doorgenomen die uit ons onderzoek naar voren kwamen.

De landelijke partijen nemen de ideeën die tijdens deze middag zijn verzameld mee naar hun achterbannen. Wordt vervolgd dus. We delen hier met plezier de presentatie.